maesotpost.com

 

     
 

แม่สอดโพสต์ดอทคอม

 
 


 
  ธกส. ตาก จัดโครงการอบรมหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ส่งเสริมบทบาทหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม ธกส.

 
     
     
   
 
 

          
          อ.แม่สอด  ที่ห้องประชุมทับทิม เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายพงษ์ศักดิ์ กิติยานุภาพ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธกส. เพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่ม โดยมีหัวหน้ากลุ่มธกส.ที่เป็นตัวแทนเกษตรกรลูกค้า ธกส.จากอำเภอแม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง พบพระ และอำเภออุ้มผาง เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 150 คน

          นายพงษ์ศักดิ์ กิติยานุภาพ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดตาก เปิดเผยว่า ธกส.จังหวัดตาก ได้จัดการอบรมหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธกส. ขึ้นเพื่อ เป็นการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่ม ตลอดจนสร้างความสำคัญต่อตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม รวมไปถึงสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานของธนาคารและสนับสนุนนโยบายของธนาคาร อีกทั้งยังเป็นตัวกลางในการประสานความเข้าใจและความร่วมมือของเกษตรกรลูกค้าและมวลชนในท้องถิ่น และเป็นการตอบแทนหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ในการช่วยเหลืองานของทางธนาคารด้วย

          “ ธกส. มีบทบาทในการช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการผลิตการเกษตร ลดปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกร  ทาง ธกส. ได้ดำเนินการผ่านระบบกลุ่มลูกค้า ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มเป็นสื่อกลางระหว่างธนาคารและลูกค้าในชุมชน โดย ธกส.เป็นธนาคารของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาเกษตรกร และสร้างความเข้าใจในงานของ ธกส.ที่มีต่อเกษตรกรในทุก ๆ ด้าน “ นายพงษ์ศักดิ์ กิติยานุภาพ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดตาก กล่าว.....MSPnews / แม่สอดโพสต์ดอทคอม

 
 
 
   
 
 
 
 
Online:  17
Visits:  1,391,238
Today:  1,077
PageView/Month:  22,088