maesotpost.com

 

     
 

แม่สอดโพสต์ดอทคอม

 
 


ร.ร.สรรพวิทยาคม นำร่องเอดูเคชั่นฮับ รับ AEC โดยมีแม่สอดเป็นศูนย์กลางการศึกษา เน้นรูปแบบกลุ่มคัสเตอร์ และภาคี

 
   
 

          
          อ.แม่สอด – นางสุทธาสินี วัชรบูล ที่ปรึกษาอาวุโสสภาการศึกษา อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการค่ายจตุรมิตรสัมพันธ์  ที่จัดขึ้นโดยโรงเรียนสรรพวิทยาคม และเป็นโรงเรียนนำร่องเอดูเคชั่นฮับ จัดค่ายจตุรมิตรสัมพันธ์ รับ AEC ในปี 2558 โดยมีนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธ์ ผอ.โรงเรียนสรรพวิยาคมกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกันทราลักษณ์วิทยา จ.ศรีสะเกษ  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จ.เชียงราย  โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับ AEC ในด้านการศึกษา จำนวนกว่า 300 คน 
 
          นางสุทธาสินี วัชรบูล ที่ปรึกษาอาวุโสสภาการศึกษา อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า ในอีก 3 ปี ข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวสู่ AEC เรื่องการศึกษาเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ เพราะฉะนั้นโรงเรียนจะต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่าย และทำงานจัดการศึกษาในเรื่องนี้ พร้อมกับและเปลี่ยนเรียนรู้ และประสานการทำงานร่วมกันได้อย่างไร ที่จะก้าวไปสู่ปี AEC อย่างมีประสิทธิภาพ

 
     
   
          " โดยในส่วนของ 3 กลุ่มหลัก คือ เครือข่ายตามพื้นที่ / เครือข่ายตามอัตลักษณ์ และเครือข่ายเอดูเคชั่นฮับ ทั้งหมดจะต้องร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มรูปแบบคัสเตอร์ต้นแบบ โรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง โดยมีโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์กลาง และต้องดูว่าแนวนโยบาย / การปฏิบัติจะทำอย่างไร เพื่อให้เป็นเอดูเคชั่นฮับโดยแท้จริง 
 
          สำหรับภาครัฐจะต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชน ในรูปแบบขององค์กรเครือข่าย คัสเตอร์และภาคี เพื่อเข้ามาช่วยดูแลด้วย โดยรัฐให้เงินสนับสนุนในการจัดการบริหาร พัฒนา การจัดการศึกษา ของครูและนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพ ให้สมกับเป็นศูนย์การศึกษาของประเทศ " นางสุทธาสินี วัชรบูล ที่ปรึกษาอาวุโสสภาการศึกษา กล่าว
  
 
        
   
 
 
 
 
Online:  6
Visits:  1,411,656
Today:  1,033
PageView/Month:  18,146