maesotpost.com

 

     
 

แม่สอดโพสต์ดอทคอม

 
 


นายกนครแม่สอด พบ ส.ส.เมียวดี สานความสัมพันธ์ พัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน-การท่องเที่ยว รับ AEC

 
   
 

          
          อ.แม่สอด –  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555  นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์   นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมนายสรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสายลวด  และผู้บริหารเทศบานครแม่สอด ทีมงานเลขานุการนายกเทศมนตรี  ได้เดินทางเข้าพบ นายอูตานอู่ (U  Than Oo)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเมียวดี ของสหภาพพม่า ที่สำนักงานพัฒนาจังหวัดเมียวดี โดยมีผู้แทนภาคประชาชนของพม่าให้การต้อนรับและร่วมพบปะพูดคุยเจรจาระหว่างผู้แทนภาคประชาชนในฐานะตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์และมิตรไมตรีระหว่างตัวแทนของประชาชนและท้องถิ่น จากนั้นได้มีการร่วมรับประทานอาหารที่ร้านอาหารไทยในจังหวัดเมียวดี  โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนภาคประชาชนกับคนท้องถิ่นแม่สอด-เมียวดี

 
            
   
           รายงานข่าวแจ้งว่าการพบปะระหว่างคณะนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเมียวดีของพม่า ได้มีข้อหารือร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในท้องถิ่นทั้ง 2 ฝั่ง คือ 1.ความร่วมมือการพัฒนาการค้าชายแดน 2.ความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนและเยาวชนไทย-พม่า ทั้งในระดับประถม-มัธยมและการเปิดมหาวิทยาลัยนานาชาติ 3.การพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 4.ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมประเพณี  การเรียนรู้ภาษา 5.การพัฒนาระบบคมนาคม ผลักดันการก่อสร้างเส้นทางแม่สอด-เมียวดี-กอกาเรกและเมืองชั้นในของพม่า เพื่อส่งเสริมการค้า การผลักดันให้เปิดเที่ยวบินแม่สอด-กรุงร่างกุ้ง 6.การพัฒนาอาชีพให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ในการสร้างรายได้ร่วมกัน 7.การสนับสนุนการใช้สินค้าของกันและกัน 8.การพัฒนานครแม่สอด-เมียวดี ให้เป็นเมืองคู่แฝดทางเศรษฐกิจ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

 
     
   
 
 
 
 
Online:  20
Visits:  1,391,241
Today:  1,080
PageView/Month:  22,091