maesotpost.com

 

     
 

แม่สอดโพสต์ดอทคอม

 
 


ชาวบ้านแม่ปะ รุมต้านนายทุนตั้งโรงแยกแร่เหล็กชายแดนแม่สอด

 
   
 

          
          อ.แม่สอด – ชาวบ้านแม่ปะ ชายแดนแม่สอด รุมต้านนายทุนตั้งโรงงานคัดแยกแร่เหล็กในพื้นที่ หวั่นส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำลูกหลานเจ็บป่วยในอนาคต เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555  ราษฎรชาวบ้านตำบลแม่ปะ  7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่1,2,3,4,5, 9  และ หมู่ 11  ที่อยู่ต้นน้ำลำห้วยผักหละ อ.แม่สอด จ.ตาก กว่า 300 คน ได้จัดประชุมทำประชาคม เพื่อหาทางออกของปัญหาการขออนุญาตตั้งโรงงานคัดแยกแร่เหล็กและการขยายโรงงานผลิตแร่เหล็กของบริษัทเทพธรณีธุรกิจเหมืองแร่ จำกัด โดยมีนายประทีป โพธิ์เที้ยม ปลัดอาวุโส อ.แม่สอด พร้อมปลัดฝ่ายป้องกันปลัดฝ่ายปกครอง อ. แม่สอด กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน –ผู้บริหารท้องถิ่น-เจ้าหน้าที่ป่าไม้-เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมทั้งตัวแทนบริษัทเทพธรณีธุรกิจเหมืองแร่ จก.เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 
            
   
            ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและราษฎร ทุกหมู่บ้านและทุกเพศวัยและหลากหลายอาชีพได้มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะมีการลงมติให้หรือไม่ให้ตั้งโรงงานดังกล่าว โดยชาวบ้านส่วนหนึ่งเห็นว่าการตั้งโรงงานคัดแยกแร่เหล็ก จะมีการนำแร่มาล้าง-บดและอัด ทำให้เกิดสารพิษ ที่จะถูกล้างลงลำห้วยต้นน้ำแม่หละ ซึ่งในการทำประชาคมครั้งนี้ ปรากฏว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เข้าทำประชาคมไม่เห็นด้วยกับการตั้งโรงงานและให้ยุติเป็นการถาวร อย่างไรก็ตามทางบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจจะได้ต่อสู้ทางช่องทางของกฎหมายต่อไป ซึ่งในการทำประชาคมครั้งนี้จะได้นำเรื่องเสนอต่อนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 
     
     
           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การที่ราษฎรตำบลแม่ปะ มีมติในการทำประชาคมไม่เห็นด้วยในการอนุญาตให้ตั้งโรงงานคัดแยกเหล็ก  เพราะชาวบ้านหวั่นว่าในอนาคตจะได้รับผลกระทบจากสารพิษจากโรงงานเก็บกองแร่เหล็ก ที่จะเข้าสู่วงจรอาหาร ที่จะมีสารไหลลงสู่แหล่งน้ำ ไปสะสมที่พื้นดิน ทำให้ฝุ่นพิษกระจายในอากาศ ทำให้อาหารในแหล่งน้ำ พืชไร่ ได้รับสารพิษจากวงจรดังกล่าว และอาจจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยในอนาคต

 
     
   
 
 
 
 
Online:  8
Visits:  1,411,658
Today:  1,035
PageView/Month:  18,148