maesotpost.com

 

     
 

แม่สอดโพสต์ดอทคอม

 
 


โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  จัดกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะและดนตรี สำหรับเด็กปฐมวัย

 
   
 

          
          อ.แม่สอด – นายชัยรัตน์ ยศบรรเทิง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เป็นประธานในการเปิดค่ายศิลปะและดนตรี ให้กับนักเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ในระดับปฐมวัย โดยมีคณะครู-อาจารย์ และเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 200 คน ที่อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 
            
   
           นายชัยรัตน์  ยศบรรเทิง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  เปิดเผยว่า  ทางโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายค่ายศิลปะและดนตรี ก็เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย  รวมไปถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการได้เหมาะสมกับวัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ และระดับพัฒนาการของตนเอง

 
     
     
          
 “  การเข้าค่ายค่ายศิลปะและดนตรี  เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ครู และนักเรียน เรียนรู่ร่วมกันเกี่ยวกับการชื่นชม และแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย สนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ที่รู้สึก มีความสุข ร่างเริงแจ่มใส พร้อมกับได้พัฒนาสุนทรียภาพ และมีความเชื่อมั่นในตนเองด้วย “ นายชัยรัตน์  ยศบรรเทิง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  กล่าว

 
     
   
 
 
 
 
Online:  13
Visits:  1,411,663
Today:  1,040
PageView/Month:  18,153