maesotpost.com

 

     
 

แม่สอดโพสต์ดอทคอม

 
 

ตชด. 34 -กองบินปีกหมุนที่ 2 ลพบุรี ฉก ร.4 จ.ตาก ฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยอากาศยาน กรณีเกิดอุทกภัย

 
     
 

          
       
อ.แม่สอด –  ศูนย์การบินทหารบกร่วมกับกำลังพล ฉก.ร. 4 ตชด.34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ รพ.แม่สอด จัดฝึกซ้อมระดับหน่วยเบื้องสูง เน้นความคล่องตัวและรวดเร็วในการประสานการปฏิบัติในการให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุบัติภัย  แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดตาก
 ที่บริเวณท่าอากาศยานแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ทหารหน่วยกองบินปีกหมุนที่ 2 ศูนย์การบินทหารบก ร่วมกับกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด และ โรงพยาบาล.แม่สอด ได้จัดฝึกซ้อมระดับหน่วยเบื้องสูง เน้นความคล่องตัว และรวดเร็วในการประสานการปฏิบัติในการให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุบัติภัยแผ่นดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากใน พื้นที่จังหวัดตาก โดยได้จำลองสถานการณ์เกิดน้ำป่าไหลหลาก การคมนาคมถูกตัดขาด ในพื้นที่ชายแดนไทย - พม่า จึงมีการประสานชุดบินกองบินปีกหมุนที่ 2 พร้อม เฮลิคอปเตอร์ จำนวน 2 ลำ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 
         
 


       พันโท นรุตม์ พนมมาศ ผู้บังคับหน่วยกองบินปีกหมุนที่ 2 ศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า การฝึกซ้อมระดับหน่วยเบื้องสูง การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติภัยแผ่นดินถล่ม น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดตาก ครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติภัยในกรณีเกิดเหตุการณ์มีสถานการณ์ฉุกเฉินแผ่นดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ของจังหวัดตาก โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่า และหลายพื้นที่เป็นถิ่นทุรกันดาร ประสบอุบัติภัยน้ำป่าไหลหลากแผ่นดินถล่ม และเส้นทางถูกตัดขาดอยู่เป็นประจำ กำลังพลที่ไปให้การช่วยเหลือไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่โดยทางภาคพื้นดินได้

 
       
 


      ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมาฝึกซ้อมการปฏิบัติการ การช่วยเหลือโดยอากาศยาน โดยมุ่งเน้นประสานด้านความคล่องตัว มีความรวดเร็วในการปฏิบัติ และสร้างความปลอดภัยให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยเป็นหลัก ซึ่งการฝึกซ้อมใช้เวลาในการปฏิบัติการ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซึ่งนับว่าเป็นการกระชับเวลาในการช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
   
 
 
 
 
Online:  16
Visits:  1,411,666
Today:  1,043
PageView/Month:  18,156