maesotpost.com

 

 บทความ-บทวิเคราะห์

 การเมือง

 5 อำเภอชายแดนจ.ตาก

 อาชญากรรม

 คุณภาพชีวิต

 การศึกษา

 กีฬา

 ท่องเที่ยว

 โรงแรม-ที่พัก

 ร้านอาหารอร่อย

 ศิลปวัฒนธรรม

 โฆษณาบนเว็บ

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

 

  
 
 
 
 
 

  แม่สอดโพสต์ดอทคอม

 

ข่าวการเมือง

 

................................................................................................................................................................................................
     คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด  และประชาชน ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายกเทศมนตรีนครแม่สอด
19ส.ค.58  14.00 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายถิรยุทธ ฉันดิกุล นายบรรเจิด ลาวัลณ์รัตนกุล นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยนายอิงครัตน์  ตันติพงษ์ศานติ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ได้เดินทางไปร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิด นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ครบรอบ 58 ปี พร้อมรับนโยบายการบริหาร การจัดการคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเทศบาลนครแม่สอด เพื่อ


.................................................................................................................................................................................................
     นายกนครแม่สอด-สท.ได้ฤกษ์เข้ารับตำแหน่งวันแรก ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 1/2557
3ก.พ.58  09.00 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลัง พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)มีคำสั่ง ที่ 1/2557 ตามมาตรา 44 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและ หมดวาระกลับมาดำรงตำแหน่งเดิม เพื่อให้ดูแลทุกข์-สุขและปัญหาด้านต่างๆของประชาชนในท้องถิ่น จากนั้น นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มีคำสั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา ที่ 1/2558 แต่งตั้ง นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ เป็นนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด อีก 24 คน จาก 4 เขต เพื่อ


................................................................................................................................................................................................
     ส.ท.ท.- อบต.ยื่นหนังสือ ถึง นายกฯ-รมว.มหาดไทย ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกฯที่หมดวาระปี 57-58  รักษาการในตำแหน่งต่อ
2ธ.ค.57  11.00 น.

   กรุงเทพฯ
- เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) –นายประเสริฐ วิชระเขื่อนขันธ์  เลขาธิการ สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) และประธานคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย สมาคมฯ –ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ที่ปรึกษา ส.ท.ท.และคณะกรรมการ ส.ท.ท.-นายนพดล แก้วสุพัฒน์  นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แห่งประเทศไทย  รวมทั้งตัวแทนนายกเทศมนตรี-นายก อบต. และสมาชิกสภาเทศบาล และ อบต.จาก ทุกภาคทั่วประเทศ ได้เดินทางเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


...............................................................................................................................................................................................
     ผู้ว่าฯตาก นั่งหัวโต๊ะ แจงงบประมาณ-เงินอุดหนุน อปท. เน้นคุณภาพชีวิต-ส่งเสริมอาขีพ
7พ.ย.57  09.30 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7พ.ย. 2557 นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมชี้แจงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ประชุมชี้แจงแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในเขตอำเภอแม่สอด


.................................................................................................................................................................................................
     ฉก.ร.4 เทศบาลนครแม่สอด จัดปรองดองเพื่อชาติ-สลายสีเสื้อ คนตาก 5 อ.ชายแดน
10 มิ.ย.57  16.00 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรานงานว่า ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่.4 ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมปรองดองเพื่อชาติ เพื่อสร้างความปรองดอง และความสามัคคีของคนในท้องถิ่น โดยมีพันเอกเทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด จ.ตาก , นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง รองผวจ.ตาก นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด และนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยนายอำเภอจากพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก นำกลุ่มนปช. และกปปส. สวมเสื้อสีของตนเอง


...............................................................................................................................................................................................
     ผู้ว่าฯตาก จัดงานปรองดอง สลายสีเสื้อ คืนคนดีสู่อ้อมกอดพระเจ้าตาก
7มิ.ย.57  11.30 น
.
   จ.ตาก
- วันนี้ 7 มิ.ย.57 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก และหัวหน้าศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดตาก จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป จังหวัดตาก ขึ้น ตามที่คณะรักษาความรักษาสงบแห่งชาติให้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อ การปฏิรูป (ศปป.) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นศูนย์กลางในการรับฟังความคิดเห็นของประชานที่มีต่อรัฐ ขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง สลายแนวคิดที่แตกต่าง


...............................................................................................................................................................................................
     กปปส.แม่สอด รวมพลังใส่เสื้อเหลือง วันฉัตรมงคล พร้อมบวงสรวงพระนเรศวร ขอให้การต่อสู้ชนะ
5พ.ค.57  09.30 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 5พ.ค..57 ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จ.ตาก นางหยาดฝน ผู้กำจัด แกนนำกลุ่ม กปปส.แม่สอด พร้อมด้วย แกนนำกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตย ที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ( กปปส. ) 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก กว่า 100 คน ได้แสดงจุดยืนทางการเมืองด้วยการถือป้ายการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง พร้อมร่วมกันแสดงพลังใส่เสื้อเหลืองแสดงออกถึงความจงรักภักดีในวันฉัตรมงคล ด้วย นางหยาดฝน ผู้กำจัด แกนนำกลุ่ม กปปส.แม่สอด เปิดเผยว่า เนื่องในวันฉัตรมงคล


................................................................................................................................................................................................
      แพทย์ พยาบาลแม่สอด เดินรณรงค์ต้านระบอบทักษิน ยันจุดยืน ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

13ม.ค.57  09.00 น.

   อ.แม่สอด - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 13ม.ค.57 แพทย์ พยาบาล พนักงาน ลูกจ้าง โรงพยาบาลแม่สอด ได้เดินรณรงค์ถือป้ายข้อความต่าง ๆ พร้อมกับเป่านกหวีดไปรอบตัวเมืองในเขตเทศบาลนครแม่สอด ต้านระบบทักษิน และร่วมกันแสดงจุดยืน ให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนมีเลือกตั้ง โดยหลังจากได้แสดงพลัง ทั้งแพทย์ พยาบาล และพนักงาน แล้วนั้น ได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ ซึ่งการชุมนุมทางการเมืองดังกล่าว เป็นการแสดงจุดยืนเพื่อให้มีการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งเพื่อหา ทางออกของประเทศ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก


................................................................................................................................................................................................
     ชาวแม่สอดเป่านกหวีด ต้านนิรโทษกรรม
5 พ.ย. 56  18.00 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ประชาชนชาวอำเภอแม่สอด ได้รวมตัวกันต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และแสดงพลังต่อต้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยมีการปราศรัยโจมตีรัฐบาล พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ลงชื่อต่อต้านพ.ร.บ.ดังกล่าว พร้อมนัดชุมนุมทุกวันจนกว่าจะคว่ำกฎหมายล้างผิดคนโกงได้ หลังนัดหมายกันบนหน้า FACE BOOK  น.ส.ณิชชา ธงธวัช แกนนำชาว FACE BOOK แม่สอด และแกนนำผู้ชุมนุมต่อต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม กล่าวว่า พวกเราต้องการแสดงออกว่า เราไม่ต้องการ พ.ร.บ.ที่ไม่ถูกต้อง เป็นกฎหมายที่ไม่มีในโลก พวกเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง


................................................................................................................................................................................................
     คณะกรรมการสามัญฯนครแม่สอด ด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณูปโภค ลงพื้นที่เพื่อชุมชน
5 พ.ย. 56  13.00 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายวสุธร บุญมาก ประธานคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอด ได้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครแม่สอด พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ  ในแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในชุมชน โดยมีนายสกุล เมฆหมอก นายสงกรานต์ เรือนใจดี นายบุญธรรม มีเงิน นายยงยุทธ จาตุย นายประเสริฐ หอวิจิตร  นายบุญจง มาคง ฯลฯคณะกรรมการฯ  ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ


..............................................................................................................................................................................................
     ม.ธรรมศาสตร์ หารือ นายกนครแม่สอด เตรียมดันแม่สอด เป็น Hub สู่อาเซียนและยุโรป
28 ต.ค 55  10.30 น.
  
   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมอาเซียน เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ได้ต้อนรับคณะของ ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า ผู้ประสานงานโครงการวิจัยไทย-พม่า จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด พร้อมกับหาแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาตินครแม่สอด เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน ในปี 2558 เป็นโมเดลนำร่องด้านการศึกษาอาเซียน โดยที่ประชุมมีแนวคิดให้แม่สอด เป็น Hub ในด้านโลจิสติกส์ / ด้านเขตพิเศษทางการค้า


................................................................................................................................................................................................
     นายกนครแม่สอด หารือร่วม นายกเมืองเมียวดี รับเขตเศรษฐกิจพิเศษและ AEC
14ต.ค.56  11.00 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ให้การต้อนรับนายอูตานส่วย นายกเทศมนตรีเมืองเมียวดี จ.เมียวดี ประเทศพม่า และคณะจากนั้นได้มีการประชุมร่วมระหว่างนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและเมืองเมีย วดี ที่ห้องอาเซียน สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ทั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาในระดับท้องถิ่นแม่สอด-เมียวดี ทั้งด้านการค้าชายแดน-การท่องเที่ยว-การลงทุนและการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ไทย-พม่า รองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ให้เป็นเมืองคู่แฝด Sister Citiesก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC


..............................................................................................................................................................................................
     แผนแม่บท เขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด  ตุลาคม ถึงมือสภาพัฒน์ พร้อมเสนอนายกปู เปิด
26ก.ย.56  10.30 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้มอบหมาย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมและรับนโยบายการปฏิบัติ งานโดยพร้อมเพรียง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ นครแม่สอด ว่า การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด


...............................................................................................................................................................................................
      ทน.แม่สอด รับคณะดูงานสื่อมวลชนอาเซี่ยน และทต.ป่าไร่ จ.สระแก้ว
26ก.ย.56  09.00 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้ ดร.อำนาจ ยุวพันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด และประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์สื่อมวลชนอาเซี่ยน พร้อมด้วยนายพิชิต พฤษโสภา หัวหน้าศูนย์สมาพันธ์สื่อมวลชนอาเซี่ยน สาขาแม่สอด นายกรรณ กัณฑ์นิล รองนายกฯ ให้การต้อนรับนายประสิทธิ แสงรุ่งเรือง เลขาธิการสมาพันธ์สื่อมวลชนอาเซี่ยน และคณะของนายกิติศักดิ์ พรพรหมวินิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไร่ จ.สระแก้ว ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด


...............................................................................................................................................................................................
     ประชาธิปัตย์ จัดค่ายเยาวชน Young D แม่สอด เน้นเยาวชนคนรุ่นใหม่ สนใจการเมือง
22ก.ย.56  09.00 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส ประชาติปัตย์ จ.ตาก เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน Young D แม่สอด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ หันมาสนใจในหน้าที่และสิทธิทางการเมืองมากขึ้น โดยมี นายปกรณ์ สตะนีกรรณ ผู้ช่วย ส.ส. นายถิรยุทธ ฉันดิกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนในอำเภอแม่สอด เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 100 คน นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส ประชาติปัตย์ จ.ตาก เปิดเผยว่า  พรรคประชาติปัตย์ ได้จัดโครงการค่ายเยาวชน Young D ในอำเภอแม่สอด


................................................................................................................................................................................................
     นายกนครแม่สอด เตรียมวางโครงการระบบไฟฟ้า และเคเบิ้ลใต้ดิน งบกว่า 1,100 ล้านบาท
9ก.ย.56  14.30 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก  เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร-สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด-หัวหน้าวส่วนการราชการที่เกี่ยวข้อง นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒฯา ประธานที่ปรึกษษหอการค้าจังหวัดตาก- ที่ห้องประชุมอาเซียน เทศบาลนครแม่สอด ทั้งนี้เพื่อร่วมหารือและวางแนวทางการจัดเตรียมโครงการเมกะโปร์เจ๊กส์ ระบบไฟฟ้าและเคเบิ้ลใต้ดิน ด้วยวงเงินงบประมาณกว่า 1,100 ล้านบาท ที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุน เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน AEC  ประตู เมืองเศรษฐกิจของนครแม่สอด


...............................................................................................................................................................................................
     โมเดลเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด แม่แบบนำร่อง เตรียมไปใช้กับด่านชายแดน 14 แห่งทั่วประเทศ
15ส.ค.56  09.30 น.

   อ.แม่สอด
- รัฐบาลเตรียมพัฒนาสนามบินแม่สอด รองรับเขต ศก.พิเศษ- พร้อมมอบผู้ช่วยมหาดไทยร่วมหารือ ประเด็นสำคัญของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ ในอำนาจหน้าที่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะทำงานเร่งรัด กำกับ ดูแล และติดตามผลการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด เป็นประธานการประชุม คณะทำงานฯที่ห้องประชุมเขตเศรษฐกิจพิเศษ  อาคารสำนักงานเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก โดยนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี


................................................................................................................................................................................................
     ทน.แม่สอด จัดวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
11ส.ค.56  10.00 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในการเปิดกรวยถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มดอกมะลิ)ถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมสาธิตสลักษณ์  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี โดยมีนายกรรณ กัณฑ์นิล ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายถิรยุทธ ฉันดิกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายณัธนัย ชินสรนันท์เลขานุการฯ พร้อมด้วยดร.อำนาจ ยุวพันธ์ ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และประชาขนในเขตเทศบาลนครแม่สอดทั้ง 20 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม 12 สิงหา


................................................................................................................................................................................................
     มท.1 ตรวจพื้นที่น้ำท่วมชายแดนแม่สอด สั่งผู้ว่าตาก ประสานพม่า ขุดลอกแม่น้ำเมย
8ส.ค.56  10.00 น.

   อ.แม่สอด
- เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556  นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย –นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาลงพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อดูพื้นที่และตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบปัญหาและความเดือดร้อนจากการเกิด อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ก่อน  โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก-นายปรีชา ใจเพชร  นายอำเภอแม่สอด- นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมประชาชนให้การต้อนรับ รมว.มหาดไทย ได้เดินทางไปดูสภาพความเสีย


................................................................................................................................................................................................
     ทน.ตรัง ดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครแม่สอด
5ส.ค.56  11.00 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยนายณัธนัย ชินสรนันท์ เลขานุการนายก พร้อมด้วยสมาชิกสภา ทน.แม่สอด ได้ให้การต้อนรับนายวชิระ ณ.ระนอง เลขานุการนายกเทศมนตรี ทน.ตรัง และคณะ พร้อมด้วยกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทับเที่ยง จ.ตรัง ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน การบริหารการจัดการงานของเทศบาลนครแม่สอด เพื่อนำไปพัฒนาในการบริหารการจัดการองค์กรใน ทน.ตรัง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เปิดเผยว่า เทศบาลนครตรังที่นำโดยนายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง


................................................................................................................................................................................................
     ประชุมสภาทน.แม่สอดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/56 สท.ยกมือผ่านทุกวาระ
24ก.ค.56  10.00 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลนครแม่สอด ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด  สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2556 โดยมีนายกุล เครือวีระ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาฯ  พร้อมด้วยดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  นายกรรณ  กัณฑ์นิล ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายอำนาจ นันทหาร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุมสภา


...............................................................................................................................................................................................
     เลือกตั้ง สท.ท่าสายลวด  หญิงเก่งอดีตผู้สมัคร นายกเทศมนตรี เข้าวินฯ
15ก.ค.56  07.00 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เขตเลือกตั้งที่ 1 แทน ดร.สรรพสิริ อรชัยพันธุ์ลาภ ที่ได้ลาออก ซึ่งมีนักการเมืองท้องถิ่นมาสมัคร 3 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นางภิญญา เฮิงโม อดีต สท.หลายสมัยและเคยเป็นอดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด ครั้งที่แล้ว หมายเลข 2 สิบเอกพิชัย ปริญญาทู อดีต เทศมนตรี  สังกัดกลุ่มพะวอพัฒนาท่าสายลวด ของนายสำรวย วิริยะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด  และหมายเลข 3 นายประยุทธ ทาเปลว ซึ่งผลการนับคะแนน ปรากฏว่านางภิญญา ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุด


................................................................................................................................................................................................
     ทน.นครแม่สอด รับคณะดูงานอบต.วังชะพลู  จ.กำแพงเพชร
10ก.ค.56  09.15 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้นายกรรณ กัณฑ์นิล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นตัวแทนเทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับนายสุรจิต มีศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู อ.ขาณุวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร และคณะกว่า 50 คน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน การบริหารการจัดการงานของเทศบาลนครแม่สอด เพื่อนำไปพัฒนาในการบริหารการจัดการองค์กรของอบต.วังชะพลู นายกรรณ กัณฑ์นิล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เปิดเผยว่า เทศบาลนครแม่สอด ได้ให้การต้อนรับนายสุรจิต มีศรี


................................................................................................................................................................................................
     ทน.แม่สอด ประชุมร่วมสภา อบต.แม่ปะ ขอถอนสภาพที่ดินของรัฐ
2ก.ค.56  09.30 น.

   อ.แม่สอด
- ที่ห้องประชุมสภา อบต.แม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้นายกรรณ กัณฑ์นิล ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยนายประโมทย์ จันทะศรี ผ.อ.กองวิชาการและแผนงาน เป็นตัวแทนเทศบาลนครแม่สอด เดินทางไปประชุมร่วมกับสมาชิกสภา อบต.แม่ปะ เพื่อหารือในการขอถอนสภาพที่ดินของรัฐ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ โดยมีสมาชิกสภา อบต.แม่ปะ และตัวแทนจากเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เปิดเผยว่า ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด


...............................................................................................................................................................................................
     ทน.แม่สอดประชุมเตรียมต้อนรับ มท.1 ตาม เขตเศรษฐกิจพิเศษ-จ่ายเงินชดเชยผู้ปลูกอ้อยแม่สอด
2ก.ค.56  09.00 น.

   อ.แม่สอด
- ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนการงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมต้อนรับนายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะเดินทางมาพื้นที่ อ.แม่สอด เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-การจ่ายเงินชดเชย ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย พร้อมมอบบัตรประชาชนให้กับคนไทยพลัดถิ่นสัญชาติไทย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ที่จะถึงนี้ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด


...............................................................................................................................................................................................
     "พ.อ.เจ้ายอดศึก" แจงผลหารือ กับ ผู้นำพม่า เตรียมนัด ลงนามหยุดยิงทุกกลุ่ม
1ก.ค.56  10.00 น.

   อ.แม่สอด
- เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม   2556  ณ.ฐานที่มั่นแห่งหนึ่งของกองทัพรัฐฉานRehabilitation Council of Shan State : RCSS  พ.อ.เจ้ายอดศึก ประธานสภาฟื้นฟูรัฐฉาน หรือ RCSS  และผู้บัญชาการกองทัพรัฐฉาน SSA  (Shan State Army : SSA) กล่าวภายหลังเดินทางไปพบ พล.อ.เต็งเส่ง ประธานาธิบดีพม่า ผู้แทนพรรคการเมือง- นางออง ซาน ซูจี ตัวแทนองค์การสหประชาชาติ คณะทูตจากประเทศต่างๆในพม่า และประชาชนรัฐฉานทั้งภาคเหนือ ใต้ และตะวันออก ในนามของคณะเสริมสร้างสันติภาพ สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมาว่า ได้หารือร่วมกับหลาย


................................................................................................................................................................................................
     เลือกตั้งชิงนายกเล็ก อบต.ท่าสายลวด วันแรก อดีตนายก รองนายก เรียงคิวสมัครชิงเก้าอี้
1ก.ค.56  08.30 น.

   อ.แม่สอด
- ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก นายวสิน สง่าไทย ปลัด อบต.ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำ อบต.ท่าสายลวด ได้มีการเปิดรับสมัคร นายก อบต.ท่าสายลวด เป็นวันแรก ปรากฏว่ามีผู้เดินทางมาสมัคร 2 ราย คือนายสนิท เขียวมูล อดีตนายก อบต.ท่าสายลวด จับสลากได้หมายเลข 2  ส่วนทางด้านนายพนม แสงแปง อดีตรองนายก อบต.ท่าสายลวด คนสนิท จับได้หมายเลข 1 โดย กกต.ท่าสายลวด ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556


...............................................................................................................................................................................................
     นายกนครแม่สอด ประชุมวางแผนแม่บท MASTER PLAN
21มิ.ย.56  09.00 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกนครแม่สอด จ.ตาก เป็นประธานในกกรประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาโครงการวางแผนแม่บท MASTER PLAN เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยมีนายณัธนัย ชินสรนันท์ เลขานุการนายเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ เพื่อนำแผนที่ ที่ได้วาง MASTER PLAN มาพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินโครงการเมกะโปรเจ็กส์ ในพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เช่น โครงการก่อสร้างสนาม / โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ / โครงการก่อสร้างพื้นที่ด้านพาณิชย์-อุตสาหกรรม / ย่านการค้า / ระบบคมนาคม / และโครงการการวารระบบไฟฟ้า-ประปา-โทรศัพท์


...............................................................................................................................................................................................
     คณะกรรมการสามัญประจำสภาทน.แม่สอดฯ ลงพื้นที่ตรวจการสร้างสาธารณูปโภคเพื่อชุมชน
19มิ.ย.56  10.00 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายวสุธร บุญมาก ประธานคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอด ได้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครแม่สอด พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ  ในแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในชุมชน โดยมีนายถิรยุทธ ฉันดิกุถล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายสกุล เมฆหมอก นายสงกรานต์ เรือนใจดี นายบุญธรรม มีเงิน นายยงยุทธ จาตุย  นางสุวรรณา คงคาน้อย คณะกรรมการฯ  ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ


................................................................................................................................................................................................
      แม่สอด เตรียมเปิดอาคาร สนง.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด
4มิ.ย.56  08.50 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นำคณะของนายประสพ บุศราคัม  ที่ปรึกษาคณะทำงานเร่งรัดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เดินทางไปดูอาคารสำนักงาน "ศาลาว่าการเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด" เพื่อเตรียมให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิด ป้ายเร็วๆนี้  โดย นายกเทศฒนตรีนครแม่สอด ได้นำคณะของนายประสพ เดินตรวจอาคารศาลาว่าการเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ทั่วบริเวณ  ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น ภายในอาคารจะมีที่ทำการของข้าราชการ-ศูนย์แสดงสินค้าภูฟ้า-ที่ทำงานของภาค เอกชนที่จะเข้ามาประสานงานด้านการลงทุนกับภาคราชการ-กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาท สตรี-ศูนย์อัญมณีแห่งเอเชีย-ศูนย์แสดงสินค้า OTOP -

   

...............................................................................................................................................................................................
     ผช.รมต.มหาดไทย ประชุมเร่งตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด พร้อมหาข้อสรุป เตรียมเสนอนายกฯปู
3มิ.ย.56  09.00 น.

   อ.แม่สอด
- เมื่อวันที่ 3  มิถุนายน 2556   นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัด กำกับดูแลและติดตามผลการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ พิเศษแม่สอด ครั้งที่ 2/2556 ที่ห้องประชุมโกเมน สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายประสพ บุษราคัม เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยดรเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวต้อนรับ นายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายปกครองจังหวัดตาก

   

................................................................................................................................................................................................
     นายกฝอ เตรียมรับ นายกปู ดูการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ-อปท.พิเศษ นครแม่สอด
27พ.ค.56  10.30 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม 2556  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม โดยมีนายอำนาจ นันทหาร รองนายกเทศมนตรี ดร.อำนาจ ยุวพันธ์ นายสุวิทย์ คามณีวงษ์ ที่ปรึกษานายกฯ นายพิชิต พฤกโสภา ตัวแทนสื่อมวลชน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด-หัวหน้าส่วนราชการ-และภาคเอกชนประกอบ ด้วยหอการค้าตากและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ที่ห้องประชุมอาเซียน สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ทั้งนี้เพื่อเตรียมการต้อนรับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาดูพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด


...............................................................................................................................................................................................
     ทน.แม่สอด เตรียมรับนายกปู รอบ 2
21พ.ค.56  09.30 น.

   อ.แม่สอด
- ที่ห้องประชุมAECทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้มอบหมาย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมและรับนโยบายการปฏิบัติ งาน


...............................................................................................................................................................................................
     ประชุมสภาสมัยที่ 2 สภาทน.แม่สอด ยกมือ ผ่านญํตติ 5 วาระ
20พ.ค.56  10.00 น.

   อ.แม่สอด
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลนครแม่สอด ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด  สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2556 โดยมีนายกุล เครือวีระ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาฯ  พร้อมด้วย นายกรรณ  กัณฑ์นิล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด  และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุมสภาบุษราคัมเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


..............................................................................................................................................................................................
     นายกทน.แม่สอด  มอบนโยบายการบริหารการจัดการนครแม่สอด  
29เม.ย.56  10.00 น.

   อ.แม่สอด
- ที่ห้องประชุมAECทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้มอบหมาย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมและรับนโยบายการปฏิบัติ งานโดยพร้อมเพรียง


..............................................................................................................................................................................................
      ทน.แม่สอด ประกอบพิธีทางศาสนา-รดน้ำดำหัว นายกเทศมนตรี ในวันเทศบาล

24เม.ย.56  09.30 น.

   อ.แม่สอด - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันนี้ซึ่งตรงกับวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายนของทุก ๆ ปี เทศบาลนครแม่สอดได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำดำหัวดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด โดยมีคณะผู้บริหาร-สมาชิกสภาเทศบาล-ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและข้าราชการพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมวันเทศบาลจำนวนกว่า 200 คน โดยในช่วงเช้า นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ ประจำเทศบาลฯ พร้อมกับประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นศิริมงคล


...............................................................................................................................................................................................
      คณะกรรมการสามัญประจำสภาทน.แม่สอด ด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณูปโภค ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างสาธารณูปโภคเพื่อชุมชน
28มี.ค.56  11.00 น.
  
อ.แม่สอด - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวสุธร บุญมาก ประธานคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอด  ได้ลงพื้นที่บริเวณถนนบ้านทุ่งซอยกลาง พร้อมกับเดินทางไปดูการก่อสร้างเมรุที่สุสานดอนแก้ว และเมรุสุสานบ้านเหนือ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ  ในแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในชุมชน โดยมีนายกรรณ กัณฑ์นิล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายสกุล เมฆหมอก นายสงกรานต์ เรือนใจดี นายบุญธรรม มีเงิน นายยงยุทธ จาตุย นางนภา ใจแก้วทิ  นางสุวรรณา คงคาน้อย คณะกรรมการฯ  ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ


...............................................................................................................................................................................................

     พรรคท้องถิ่นไทย ประชุมใหญ่ ประจำปี 56  เลือก หน.และกรรมการฯบริหาร
27มี.ค.56  10.00 น.
  
อ.แม่สอด - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556  นายชัชวาลย์  คงอุดม อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร และประธานกรรมการบริหารหนังสือพิมพ์สยามรัฐ บริษัทสยามรัฐจำกัด เดินทางมาพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อร่วมประชุมกับสมาชิกพรรคท้องถิ่นไทย ในการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556  และกล่าวแสดงความยินดีกับการเดินหน้าร่วมพัฒนาประเทศชาติของพรรคท้องถิ่นไทย  โดยมีนายเศกศรรณ์  หอมรักษ์   รักษาการหัวหน้าพรรคท้องถิ่นไทย  -นายนพดล แก้วสุพัฒน์  นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แห่งประเทศไทย-นายธีระศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการ อบต.แห่งประเทศไทย- ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด


..............................................................................................................................................................................................

      ทน.แม่สอด รับคณะนักบริหารมหานคร ระดับกลาง รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการเทศบาลนครแม่สอด
19มี.ค.56  09.30 น.
  
อ.แม่สอด - ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในการประชุมบรรยายสรุป และให้การต้อนรับ นางสาวสุวรรณี ชัยจินดาสุต ผ.อ.สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าคณะดูงาน และคณะนักบริหารมหานคร ระดับกลาง รุ่นที่ 11 ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร พร้อมนำไปประยุตร์ใช้ในหน่วยงานกรุงเทพมหานครได้อย่างเหมาะสม ตามโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับกลาง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ


...............................................................................................................................................................................................
      คณะกมธ.เศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ดูงานการค้าการลงทุนไทย-พม่า รับ AEC
15มี.ค.56  09.30 น.
  
อ.แม่สอด - ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายชรินทร์ หาญสืบสาย ประธานที่ปรึกษากมธ.เศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา และคณะฯ ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อดูงานการค้าการลงทุนไทย-พม่า  พร้อมศึกษาศักยภาพการจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อเตรียมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 58 โดยมีนายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก-นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด-ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแม่สอด ที่ให้การต้อนรับ


...............................................................................................................................................................................................

     ทน.แม่สอด รับคณะนปส.รุ่นที่ 60 ดูงานการบริหารการจัดการเทศบาลนครแม่สอด
14มี.ค.56  09.00 น.
  
อ.แม่สอด - ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในการประชุมบรรยายสรุป และให้การต้อนรับ ดร.รัชดา ไชยคุปต์ และคณะนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 60 ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักปกครอง และนักบริหารระดับสูง ให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์  ตามโครงการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับวิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายอำนาจ นันทหาร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด...............................................................................................................................................................................................
      ยุ่งไม่เลิก เลือกตั้งประธานชุมชนมณีไพรสณฑ์ ชาวบ้านร้อง มีทุจริต-รายชื่อหาย หวังทน.แม่สอด ไม่อุ้ม-จัดเลือกตั้งใหม่
10มี.ค.56  11.30 น.
  
อ.แม่สอด - ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก ชาวบ้านในชุมชนมณีไพรสณฑ์ ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอให้มีการเลือกตั้งประธานชุมชนมณีไพรสณฑ์ใหม่ อ้าง 4 ข้อหลัก ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง โดยมีนายกรรณ กัณฑ์นิล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และนายรักพงษ์ บุลศิริ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด รับเรื่องไว้พิจาณา และรับปากจะหาทางแก้ไขให้ดีที่สุด หลังดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เดินทางกลับจากไปราชการที่กรุงเทพมหานคร พร้อมร่วมประชุมหารือกับทุกฝ่ายในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 นี้


...............................................................................................................................................................................................
      ลูกโบเมียะ “นายพลเนอดา” ชี้ พม่ามีการเปลี่ยนแปลงประเทศ รับ AEC มากขึ้น
10มี.ค.56  11.00 น.
  
อ.แม่สอด - “นายพลเนอดา” ลูกนายพลโบเมียะ ชี้ พม่ามีการเปลี่ยนแปลงประเทศ รับ AEC มากขึ้น ทั้งด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกดขี่ข่มเหง ประชาชนและชนกลุ่มน้อย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556 นายพลเนอดา เมียะ ผู้บัญชาการกองบัญชาการใหญ่สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงอิสระ KNU  ซึ่งเป็นบุตรชายนายพลโบเมียะ  อดีตผู้นำคนสำคัญของ KNU กล่าวที่ชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า พม่า มีการเปลี่ยนแปลงประเทศมากขึ้น มีการเปิดประเทศและยอมรับความคิดเห็นของนานาชาติ ในยุคของ พล.อ.เต็งเส่ง เป็นประธานาธิบดีและผู้นำประเทศ


..............................................................................................................................................................................................
        พธม.แม่สอด หลั่งไหลร่วมเวที ย้ำจุดยืน “ไม่ยอมเสียดินแดนปราสาทพระวิหาร”
10 มีนาคม 2556 08:00 น.
  
อ.แม่สอด - พันธมิตรฯ ทั่วสารทิศเปิดเวทีเพื่อประชาชน และประเทศชาติที่ชายแดนแม่สอด พร้อมประกาศจุดยืนร่วม “ไม่ยอมเสียดินแดนปราสาทพระวิหารแม้แต่ตารางนิ้วเดียว” แน่ ชี้ รบ.ทำงานรับใช้ “แม้ว” ผลักดัน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเป็นหลัก ทิ้งปัญหาบ้านเมือง เมื่อวานนี้ (9 มี.ค.) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) จากทั่วประเทศจำนวนมาก ได้เดินทางไปร่วมเวทีสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ที่เฮือนคำฟ้ารีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีแกนนำประกอบด้วย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ นายพิภพ ธงไชย ฯลฯ รวมถึงนายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา และนายณรงค์ โชควัฒนา


................................................................................................................................................................................................

     ทน.นครแม่สอด  ขอมือสนับสนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด เดินหน้า หลังมติครม.เห็นชอบ เดินหน้าเร่งด่วน
2มี.ค.56  10.00 น.
  
อ.แม่สอด - ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในการประชุมประชาคมขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด พร้อมประชุมผู้ปกครอง และมอบเงินสนันสนุนการศึกษาเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วยผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์และเด็กนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประชาคมจำนวนกว่า 500 คน ที่ห้องประชุมศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


..............................................................................................................................................................................................

     คลอดแล้ว 18 ประธานชุมชน หลัง ทน.แม่สอดรับรอง ส่วนอีก 2 ชุมชน รอตรวจสอบ
1มี.ค.56  10.30 น.  
   อ.แม่สอด - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที 1 มี.ค. 56 ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้ทำการมอบใบประกาศรับรองประธานชุมชน ที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนชุมชน ในการประสานงานระหว่างเทศบาลกับชุมชน และเชื่อมต่อนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกับมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และประธานชุมชนเข้าร่วมรับนโยบาย


...............................................................................................................................................................................................
       นายกนครแม่สอด ทุ่มงบ 1 ล้าน ออกแบบ เตรียมสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2
27ก.พ.56  11.00น.
  
อ.แม่สอด - เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2556   ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ได้เดินทางไปตรวจจุดเตรียมการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า คู่ขนานแห่งที่ 1 . และบริเวณหนองต้นผึ้ง เชิงสะพานมิตรภาพฯ เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานด่านศุลกากรแม่สอด พรมแดนแม่สอด-เมียวดี และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เตรียมขอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด เพื่อขออนุมัติงบประมาณจำนวน 1 ล้านบาท ในการสำรวจออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพฯคู่ขนาน


................................................................................................................................................................................................
      เทศบาลนครแม่สอด ติดประกาศผลการเลือกตั้งประธานชุมชน 20 ชุมชน
18ก.พ.56  10.20 น.
  
อ.แม่สอด - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลนครแม่สอด ได้ทำการติดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน ทั้ง 20 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด อย่างไม่เป็นทางการแล้ว โดยหลังจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลนครแม่สอด จะทำการตรวจสอบผลการเลือกตั้ง และเรื่องร้องเรียนในการเลือกตั้ง หากไม่มีข้อบกพร่องหรือเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะประกาศรับรองผลภายใน 30 วัน


................................................................................................................................................................................................
      รัฐ ทุ่มงบ 1,700 ล. พัฒนา “นครแม่สอด”  เป็นเขตปกครองพิเศษฯ
18ก.พ.56  09.00 น.
  
อ.แม่สอด - ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวภายหลังเดินทางเข้าพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ว่า ตนเองได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามความคืบหน้า การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตปกครองท้องถิ่นพิเศษ “นครแม่สอด” ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556  โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งกับตนเองว่า รัฐบาลจะผลักดันทุ่มงบประมาณให้ จำนวน 1,700 ล้านบาท เพื่อนำไปพัฒนา “นครแม่สอด” ให้เป็นเขตเศรษฐกิจและเขตปกครองท้องถิ่นพิเศษ “นครแม่สอด” เป็นโมเดล นำร่อง


................................................................................................................................................................................................
       เลือกตั้งประธานชุมชนแม่สอด เดือด หลังซื้อเสียงแล้วหัวละ 200 - 500 บาท
16ก.พ.56  08.45 น.
  
อ.แม่สอด - โค้งสุดท้าย ผู้สมัครเลือกตั้งประธานชุมชน 20 ชุมชน เน้นเคาะประตูขอคะแนน คาด มีผู้ใช้สิทธิเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โค้งสุดท้ายของการออกหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งประธานชุมชน 20 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ทั้งผู้สมัครหน้าเก่า และหน้าใหม่ ต่างออกเดินเคาะประตูบ้านของคะแนนเสียง จากประชาชนในชุมชนเป็นวันสุดท้าย หลังมีข่าวหลายชุมชนเริ่มใช้เงินซื้อเสียงแล้ว ด้านผู้อำนวยการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด จับตาดูพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด-ต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือ ขอให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์–ยุติธรรม


...............................................................................................................................................................................................
       คณะกรรมการสามัญประจำสภาทน.แม่สอด ด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณูปโภค ลงพื้นที่แก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้าน
13ก.พ.56  14.00 น.
  
อ.แม่สอด - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวสุธร บุญมาก ประธานคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอด  ได้ลงพื้นที่บริเวณข้าววัดมณีไพรสณฑ์ และชุมชนร่วมแรง อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ  ในแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  และความต้องการของประชาชนในชุมชน  โดยมีนายสงกรานต์ เรือนใจดี นายบุญธรรม มีเงิน นายยงยุทธ จาตุย นางนภา ใจแก้วทิ  คณะกรรมการฯ  ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ


...............................................................................................................................................................................................

      ทน.นครแม่สอด ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2556
13ก.พ.56  09.00 น.
  
อ.แม่สอด - ที่ห้องประชุมโกเมนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้มอบหมาย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมและรับนโยบายการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียง 

  


...............................................................................................................................................................................................

      ทน.นครแม่สอด แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ การเลือกตั้งประธานชุมชน
11ก.พ.56  09.00 น.
  
อ.แม่สอด - ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายรักพงษ์ บุลศิริ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานในการประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ในการเลือกตั้งประธานชุมชน ทั้ง 20 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีเจ้าหน้า-พนักงานเทศบาลนครแม่สอด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


...............................................................................................................................................................................................

      มท.1 ลงพื้นที่แม่สอด ประชุมร่วมรัฐ-เอกชน-อปท.เร่งจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด รับ AEC
7ก.พ.56  10.00 น.
  
อ.แม่สอด - เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556  นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่มาประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ตามคำสั่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้เดินทางมาตรวจสภาพความพร้อมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และประกาศสนับสนุน รวมทั้ง ครม.ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา โดย รมว.มหาดไทย ได้ลงพื้นที่ ที่ชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จังหวัดตาก


...............................................................................................................................................................................................

     เคเอ็นยู ครบรอบปฏิวัติ 64 ปี ฉลองใหญ่ พร้อมเดินหน้าจ้อพม่าต่อ
1ก.พ.56 08.30 น.
  
จ. ตาก- กะเหรี่ยงอิสระฉลองครบรอบปฏิวัติ 64 ปี ผู้นำรับ 1 ปีของการเจรจากับพม่ายังไม่มั่นคง แต่ยังต้องการให้พม่าเจรจาหยุดยิงกับชนกลุ่มทุกกลุ่มต่อ รวมถึงคะฉิ่น ผู้สื่อข่าวรายงานจากชายแดน จ.ตาก ว่าที่ค่ายคาลูต๊ะ กองพลที่ 7 กองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือเคเอ็นยู ตรงข้าม อ.ท่าสองยาง จ.ตาก พล.อ.มูตู เส่ ผู้นำกะเหรี่ยงอิสระเคเอ็นยู เป็นประธานในพิธีครบรอบ 64 ปีวันปฏิวัติของเคเอ็นยู มีนายทหารระดับสูง ประชาชนชาวกะเหรี่ยงกว่า 2,000 คนร่วมงาน


...............................................................................................................................................................................................
       อ.แม่สอด ประชุมร่วมทุกภาคส่วน เตรียมรับมท.1 ดูความคืบหน้าการพัฒนานครแม่สอด
30ม.ค.56  13.35 น.
  
อ.แม่สอด - ที่ห้องประชุมวงษ์ธนสารสิน ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะทำงาน ในการศึกษาแผนแม่บทมาสเตอร์แปลน ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และการพัฒนานครแม่สอดทั้งระบบ ให้แม่สอดเป็นประตูของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC บนระเบียงเศรษฐกิจอิสเวตส์อิโคโนมิคคอริดอร์ EWEC  โดยมีดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์.นายด่านศุลกากรแม่สอด ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก ท่าอากาศยานแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


................................................................................................................................................................................................

     ทน.แม่สอดเตรียมรับ มท.1 หลังรัฐบาล สั่งเดินหน้า “นครแม่สอด” ติดตามโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
30ม.ค.56  09.00 น.
  
อ.แม่สอด - ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนการงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมต้อนรับนายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะเดินทางมาพื้นที่ อ.แม่สอด เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 ที่จะถึงนี้


...............................................................................................................................................................................................
      เปิดรับสมัครประธานชุมชน 20 ชุมชน เทศบาลนครแม่สอดวันแรก ผู้สมัครหน้าเก่า-ใหม่แห่สมัคร หวังเบอร์ 1 เป็นเลขนำโชค
29ม.ค.56 08.30 น.
  
อ.แม่สอด - ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลนครแม่สอดได้เปิดทำการรับสมัครประธานชุมชน ทั้ง 20 ชุมชน เพี่อเข้าไปเป็นตัวแทนประชาชนในแต่ละชุมชน  ในการประสานงานระหว่างเทศบาลกับชุมชน และเชื่อมต่อนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังประธานชุมชนหมดวาระ 4 ปี 


...............................................................................................................................................................................................

      คณะกรรมการสามัญประจำสภาทน.แม่สอด ด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณูปโภค ประชุมงานแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
28 ม.ค.56  09.30 น.
  
อ.แม่สอด - นายวสุธร บุญมาก ประธานคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอด  เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ  เพื่อแก้ไขปัญหา/ความเดือดร้อน  และความต้องการของประชาชนในชุมชน  โดยมีนายสงกรานต์ เรือนใจดี  นายสกุล เมฆหมอก นายบุญธรรม มีเงิน นายยงยุทธ จาตุย นางนภา ใจแก้วทิ  คณะกรรมการฯ  และหัวหน้าส่วนกองงานเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมโกเมนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


................................................................................................................................................................................................

      ภาครัฐ-เอกชน นครแม่สอด ประชุมสรุปผล หลังนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการ
21ม.ค.56  10.00 น.
  
อ.แม่สอด - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่วนราชการ และภาคเอกชน นำโดยดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พันตำรวจเอกพงศ์นคร นครสันติภาพ ผกก.ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก นายพงษ์เทพ บัวทรัพย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด สภ.แม่สอด ผู้จัดการไฟฟ้า-ประปา ส่วนภูมิภาคแม่สอด แขวงการทางตากที่ 2 สพป.ตาก เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ร่วมประชุม


...............................................................................................................................................................................................
      นายก“ปู” ดูความพร้อมจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ภาครัฐ-เอกชนและ อปท. จี้ด่วน 
20ม.ค.56  09.30 น.
  
อ.แม่สอด - “ยิ่งลักษณ์” นำขบวนเข้าแม่สอดดูสะพานมิตรภาพ ช่องทางส่งสินค้า ก่อนนั่งหัวโต๊ะหารือร่วมภาครัฐ-อกชน ด้านผู้ว่าฯ นายกเทศมนตรี ประสานเสียงขอเร่งผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขณะที่นายกฯ รับพิจารณาตามลำดับ แต่จะเร่งเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตปกครองพิเศษให้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556  น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี-นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ-นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย-พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.มหาดไทย- พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี  ปลัดกระทรวงคมนาคม-พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ที่ อ.แม่สอด จังหวัดตาก


...............................................................................................................................................................................................

      มท.2 ยกคณะลงชายแดนแม่สอด- ดูสนามกีฬานานาชาติ เทศบาลนครแม่สอด ก่อนขึ้นประชุม ครม.สัญจรอุตรดิตถ์
19ม.ค.56  11.30 น.
  
อ.แม่สอด - พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด-อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ของพื้นที่ก่อนที่จะเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจรที่ จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยดรเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน และประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับ


...............................................................................................................................................................................................
      เตรียมรับ“ปู”เข้าแม่สอด ก่อนครม.สัญจรอุตรดิตถ์ รัฐ-เอกชนดัน“ASEAN Connectivity”
17 ม.ค.56  09.20 น.
  
อ.แม่สอด - ตัวแทนภาครัฐ-เอกชนเมืองตาก เตรียมพร้อมรับ “ปู” ลงพื้นที่ 20 มกราฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรอุตรดิตถ์ ชงแผนปั้น “แม่สอด” ขึ้นชั้นเมืองเศรษฐกิจศูนย์กลางเชื่อมอาเซียน-อินเดีย-จีน หอค้าเล็งเสนอ 6 แผนงานหลัก สร้าง “ASEAN Connectivity” เต็มรูปแบบ วันนี้(17 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.ตาก ว่าพล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื้อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี


................................................................................................................................................................................................
      ผวจ.ตาก เปิดประชุมสภา อบจ.ตาก ครั้งแรก “คมกิต เกษร” นั่งป.สภา
9 ม.ค.56  09.45 น.
   จ.ตาก - ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานการเปิดประชุมสภา อบจ.ตาก ครั้งแรก โดยมีนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ได้รับการเลือกตั้ง ทั้ง 30 คน และหัวหน้าส่วนราชการ  ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


...............................................................................................................................................................................................

      ป.สภานครแม่สอด นำสท.อวยพรปีใหม่  นายกนครแม่สอด
3 ม.ค. 56  10.05 น.
  
อ.แม่สอด - นายกุล เครือวีระ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด นำสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด  พร้อมด้วยกลุ่มอสม. และชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ร่วมอวยพรปีใหม่ ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2556 ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

.......................................................................................................................................................................................................
   
   
   
   
 
Online:  12
Visits:  1,411,662
Today:  1,039
PageView/Month:  18,152
Last Update:  4/6/2561

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online:  12
Visits:  1,411,662
Today:  1,039
PageView/Month:  18,152